สาธารณรัฐไต้หวัน(Taiwan)
 

ผู้แทน TECO และ TTECC
เข้าพบประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Mr. Henry M.J. Chen
ผู้แทนรัฐบาล สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (TECO) ได้เข้าเข้าพบแสดงความยินดีกับ นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในโอกาสที่ได้รับเลือกเป็น ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อีกสมัยหนึ่ง และร่วมหารือความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับ TECO และคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-ไต้หวัน (TTECC) โดย Mr. Victor Jien ประธาน TTECC คนล่าสุด นำคณะร่วมหารือด้วย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องรับรอง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


(จากภาพ จากซ้าย)  Mrs. Shu-Mei Yang จาก TECO, นายพศุตม์ธรรม เกียรติโกมล จาก TTECC, Mr. George S.C. Shih จาก TECO, Mr. Victor Jien ประธาน TTECC, Mr. Henry M.J. Chen ผู้แทนรัฐบาล TECO, นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธาน ส.อ.ท., Mr. Berton B.C. Chiu, TECO, นายไตรศักดิ์ เลิศศักดิ์วัฒน จาก ส.อ.ท. และ Mr. Yang Ying-Cheng จาก TTECC

 
Thai – Taiwan Economic Forum 2011
The 22nd Joint Economic Cooperation Meeting between FTI and CIECA
 “Green Economy, Trade and Investment Hub in ASEAN Region”
August 16th, 2011 

กิจกรรมศึกษาดูงาน ASUSTeK และ ACER และเจรจาธุรกิจในงาน COMPUTEX TAIPEI 2011 ครั้งที่ 31 ณ กรุงไทเป ประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน วันที่ 1-4 มิถุนายน 2554

ภาพบรรยากาศกิจกรรม คลิกที่นี่


 
TTECC เข้าหารือกับกรมสรรพากร
เพื่อผลักดันอนุสัญญาภาษีซ้อน ไทย-ไต้หวัน
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 Mr. Chao Ming Huang ประธานคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-ไต้หวัน (TTECC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำคณะเข้าหารือกับ นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ รองอธิบดีกรมสรรพากร เพื่อติดตามความคืบหน้าและผลักดันเรื่องอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างไทย-ไต้หวัน เพื่อส่งเสริมให้การค้าและการลงทุนไทย-ไต้หวันขยายตัวมากขึ้น ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 อาคารกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ในโอกาสนี้ ประธาน TTECC ได้กล่าวคำอวยพรและมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2554

Welcome Reception for Taiwanese Businessmen

Organized by The Federation of Thai Industries (FTI),
Thai-Taiwan Economics Cooperation Committee (TTECC) of FTI

August 2, 2010

At Board Room 1, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok

ภาพบรรยากาศคลิกที่นี่
 

2010 ICT Seminar & ICT Road Show

Organized by TCA, TTECC of FTI, CIECA

Co-organizer:  TRIDI, SIPA, BOI, I-EA-T, STCC, Acer

August 3, 2010

At Four Wings Hotel, Bangkok

ภาพบรรยากาศ คลิกที่นี่
ทำเนียบสมาชิก F.T.I Matching