สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์(The Republic of The Union of Myanmar)INTER Business Matching
.ขอเชิญเข้าร่วมสร้างเครือข่ายธุรกิจกับ
ขอเชิญเข้าร่วมสร้างเครือข่ายธุรกิจกับ
MODERN TRADE IN MYANMAR

และเยี่ยมชมงาน
TOP THAI BRANDS 2016 | MYANMAR

..................................................................................................................................................................................
จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


  ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Download >

  กำหนดการ Download >


.......................................................................................................................................................................................

FOLLOW US
Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

                  ภาพบรรยากาศ
  
กิจกรรมเจรจาธุรกิจสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

Presentation
Inter Business Matching
In Myanmar 1-4 Sep 2010
Click Here
ภาพบรรยากาศกิจกรรม
24-27 พ.ย.2010
คลิกที่นี่
ภาพบรรยากาศกิจกรรม
10-12 พ.ค. 2011
คลิกที่นี่
ภาพบรรยากาศกิจกรรม
22-22 มิ.ย. 2012
คลิกที่น
ภาพบรรยากาศกิจกรรม
29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2012
คลิกที่นี่
ภาพบรรยากาศกิจกรรม
13-15 มิ.ย. 2013
คลิกที่นี่
ภาพบรรยากาศกิจกรรม 3-5 ต.ค. 2013 คลิกที่นี่
ภาพบรรยากาศกิจกรรม
3-5 ต.ค. 2013
คลิกที่นี่
ภาพบรรยากาศกิจกรรม
19-21 มี.ค. 2014
คลิกที่นี่

 
ภาพบรรยากาศกิจกรรม
10-12 ก.ย. 2014
คลิกที่นี่ 
ภาพบรรยากาศกิจกรรม
26-28 ก.พ. 2015
คลิกที่นี่     ส่วนหนึ่งของมุมมอง...

     ฝากสำหรับผู้ประกอบการไทยเพื่อเปิดตลาดพม่า
 
 


 คุณดวงมณี สุขโข
บริษัท เฮลธ์โซลูชั่น จำกัด

 
 

คุณวรวัฒน์ ปฏิมาวิรุจน์
บริษัท เดลี่ฟู้ดส์ จำกัด
 


คุณจิรภา สุกิจจวนิช
บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
 
 
 
 


คุณวุฒิพงศ์ กิจวิบูลย์
บริษัท พี.เจ.บี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 
 

คุณธงชัย วัยวุฒิ
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 


คุณคุณากร ธรสารสมบัติ
บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด
 
 
 
 

คุณธัชชัย จิรวณิชชากร
บริษัท ท๊อป สตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด
 
 
 
 
 


ทำเนียบสมาชิก F.T.I Matching