สาธารณรัฐประชาชนจีน(China)

 


 
ดูภาพกิจกรรมบรรยากาศกิจกรรม CAEXPO 2010 ปี 2553 (คลิกที่นี่)


  ข้อมูลทั่วไป : สาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China) ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของทวีปเอเชีย มีพื่นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร ซึ่งนับเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย มีพรหมแดนติดต่อประเทศต่างๆโดยรอบ 15 ประเทศ โดยมีเส้นพรมแดนทางบกยาวกว่า 2หมื่นกิโลเมตร ขณะที่ทิศตะวันออกและทิศใต้จดทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนใต้ มีเมือง “ปักกิ่ง” เป็นเมืองหลวงของประเทศ
ประชากร: ประมาณ 1036.3 ล้านคน
ภาษาราชการ: ภาษาจีนกลางเป็นภาษาราชการ
     
สกุลเงิน: สกุลเงินเรียกว่า “เหรินหมินปี้” (人民币)โดยมีหน่วยเรียกเป็น “หยวน”
GDP (PPP) : รวม 1.778 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ / ต่อประชากร 12,254 ดอลลาร์สหรัฐ
ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP): 4.222 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (ปี2551)
รายได้ประชาชาติต่อหัว: 2320 ดอลล่าร์สหรัฐ (ปี2551)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ: 9% (ปี2551)
อ่านรายละเอียดข้อมูลประเทศเพิ่มเติม
   
ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- ข้อมูลภาวะทางการค้าและเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทย
- แนวทางการค้า และการลงทุนในประเทศ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง
- สภาธุรกิจไทย-จีน
- กรมส่งเสริมการส่งออก
- กรมการกงศุล
- กรมศุลกากร

ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย
Embassy of the People's Republic of China
57, Ratchadapisake Road, Bangkok, 10310, Thailand
Phone +66-2-2450088
Email: chinaemb_th@mfa.gov.cn
Website: http://th.chineseembassy.org/eng/
 

 
 
ทำเนียบสมาชิก F.T.I Matching