สาธารณรัฐอินโดนีเซีย(Republic of Indonesia)
     


กิจกรรมที่ผ่านมา


 
กิจกรรมล่าสุด


 
 
  ข้อมูลทั่วไป : อินโดนิเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนานใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีพื้นที่ 5,193,250 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 17,508 เกาะ รวมอยู่ในพื้นที่ 4 ส่วนคือ หมู่เกาะซุนดาใหญ่ หมู่เกาะซุนดาน้อย อีเรียนจายา และอินโดนิเซีย มีเมืองจาการ์ตาเป็นเมืองหลวง
ประชากร: ประมาณ 220 ล้านคน
ภาษาราชการ : ใช้ภาษา อินโดนิเซีย เป็นภาษาราชการ

ภูมิอากาศ: ลักษณะอากาศแบบศูนย์สูตรมีฝนตกชุกตลอดปี แต่อุณหภูมิไม่สูงมากนัก (ประมาณ 24-30 องสาเซลเซียส) เพราะพื้นที่เป็นเกาะจึงได้รับอิทธิพลจากทะเลอย่างเต็มที่
     
สกุลเงิน: ใช้หน่วยเงิน รูเปียห์
ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP): 280.4 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ
รายได้ประชาชาติต่อหัว: 1,166 ดอลลาร์สหรัฐ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ: ร้อยละ 5.6
อ่านรายละเอียดข้อมูลประเทศเพิ่มเติม
   
ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเชีย

- ข้อมูลภาวะทางการค้าและเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทย- อินโดนิเซีย
- แนวทางการค้า และการลงทุนในประเทศอินโดนิเซีย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา
- กรมส่งเสริมการส่งออก
- กรมการกงศุล
- กรมศุลกากร

ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตอินโดนิเซียประจำประเทศไทย
The Embassy of the Republic of Indonesia
600-602 Petchburi Road,Ratchatewi,
Bangkok 10400 Thailand
Phone: (66-2) 2523135-40
Fax: (66-2) 2551267, (66-2) 2551261
e-mail : kukbkk@ksc.th.com
website: http://www.kbri-bangkok.com

   
ทำเนียบสมาชิก F.T.I Matching