สหพันธรัฐรัสเซีย(Russian Federation)
 
  ข้อมูลทั่วไป : รัสเซีย (Russia) หรือ สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation) เป็นประเทศที่มีอาณาบริเวณตั้ง อยู่ระหว่าง 2 ทวีป คือ ทวีปเอเชีย และทวีปยุโรป รัสเซียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (เป็นสองเท่าของอันดับสอง คือ ประเทศแคนาดา) เดิมเป็นสมาชิกของสหภาพโซเวียต และเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดทั้งตามขนาดของพื้นที่ และตามอิทธิพลทางการเมืองในสมัยโซเวียต เดิมเป็นที่ตั้งของเมืองหลวง ปัจจุบันมีเมืองหลวงคือ มอสโก
ภาษาราชการ: ภาษารัสเซียและภาษาราชการอื่น ๆ ในแต่ละสาธารณรัฐย่อย
     
ภูมิอากาศ: ระดับอุณหภูมิจะแตกต่างตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั้งปีของรัสเซียฝั่งยุโรป ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส และเนื่องจากประเทศรัสเซียเป็นประเทศที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ ครอบคลุมหลายเขตภูมิอากาศ จึงทำให้มีความหลากหลายของสภาพธรรมชาติและระบบชีววิทยา พื้นที่ส่วนใหญ่ของรัสเซียปกคลุมด้วยหิมะประมาณ 5 เดือนในหนึ่งปี ประกอบด้วย 4 ฤดูกาล คือ ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง

GDP (PPP) : รวม 1.778 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ / ต่อประชากร 12,254 ดอลลาร์สหรัฐ
สกุลเงิน: รูเบิล
ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP): 1,236.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปี 2550)
รายได้ประชาชาติต่อหัว: 13,463 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2550)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ: ร้อยละ 8.1 (ปี 2550)
อ่านรายละเอียดข้อมูลประเทศเพิ่มเติมได้ที่ : http://th.thaiembassymoscow.com/info/?section=s1#ข้อมูล
   
ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศรัฐเซีย
- ข้อมูลการตลาดและภาวะการค้าระหว่างประเทศ
- การค้าและการลงทุนในรัฐเซีย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก
- สภาธุรกิจไทย-รัฐเซีย
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กรมส่งเสริมการส่งออก
- กรมศุลกากร
- กรมการกงศุล
 
   

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

Joint Open Thai-Russian and Russian-Thai Business Councils Meeting
เปิดตัวเว็บไซต์ www.thai-rus.n4.biz

ภาพบรรยากาศคลิกที่นี่
ทำเนียบสมาชิก F.T.I Matching