สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม(Socialist Republic of Vietnam)

 
  ข้อมูลทั่วไป : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam) หรือเรียกสั้นๆ ว่า “เวียดนาม” มีพื้นที่ประมาณ 331,689 ตารางกิโลเมตร เรียงตัวเป็นรูปตัว S ตามแนวฝั่งตะวันตกของทะเลจีนใต้ พี้นที่ 3ใน 4 ของเวียดนามประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้ มีเมืองหลวงคือ “ฮานอย”
ประชากร: ประมาณ 85.2 ล้านคน เป็นชาวเวียดนามร้อยละ 85
ภาษาราชการ : ภาษาเวียดนาม
 
     

ภูมิอากาศ: เนื่องจากแผ่นดินของเวียดนามมีลักษณะแคบแต่มีความยาวมาก ทำให้ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศแตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยอาจแบ่งได้เป็น 3 ส่วนคือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ภาคเหนือจะมี 4 ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิ, ฤดูร้อน, ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ส่วนทางภาคกลางและภาคใต้ จะมีแค่ 2 ฤดู คือ ฤดูฝนและฤดูแล้งเท่านั้น
สกุลเงิน: หน่วยสกุลเงินเรียกว่า “ด่ง”
ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP): 50.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2549)
รายได้ประชาชาติต่อหัว: 720 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2549)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ: ร้อยละ 8.17
อ่านรายละเอียดข้อมูลประเทศเพิ่มเติม

   
ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม
- ข้อมูลภาวะทางการค้าและเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทย-เวียดนาม
- ข้อปฏิบัติการค้าและการลงทุนกับประเทศเวียดนาม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอยประเทศเวียดนาม
- กรมส่งเสริมการส่งออก
- กรมการกงศุล
- กรมศุลกากร

ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย:
The Embassy of Vietnam in Thailand
83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, THAILAND
Phone: (662) 251 5836 - 8 Fax: (662) 251 7203; Consular: 251 5837
Website: www.vietnamembassy-thailand.org
Email: vnemb.th@mofa.gov.vn

 

   
ทำเนียบสมาชิก F.T.I Matching