สหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์(United Arab Emirates)
 
  ข้อมูลทั่วไป: สหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์ (United Arab emirates) หรือ ยูเออี มีพื้นที่ประมาณ 83,600 ตารางกิโลเมตร สภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ระหว่างเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา ประกอบด้วย รัฐต่าง ๆ 7 รัฐ ได้แก่ อาบูดาบี ดูไบ ชาร์จาห์ อัจมาน ราสอัลไคมาห์ ฟูไจราห์ และอูมอัลไคเวน ล้วนตั้งอยู่ริมทะเลและเป็นแหล่งขนถ่ายและส่งต่อสินค้าไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค มีเมืองดูไบเป็นเมืองหลวง
ประชากร: ประมาณ 5.6 ล้านคน เป็นชาวต่างชาติร้อยละ 75 ที่เหลือเป็นชาวพื้นเมืองร้อยละ25
     

ภาษาราชการ: ภาษาอาหรับเป็นภาษาราชการ ส่วนภาษาอับกฤษมีการใช้อย่างกว้างขวาง
ภูมิอากาศ: มี 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อนและฤดูหนาวเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนอากาศร้อนจัดและความชื้นสูง อุณหภูมิประมาณ 32-48 องศาเซลเซียส เดือนตุลาคมถึงเมษายนเป็นฤดูหนาวซึ่งอากาศไม่หนาวมากนัก อุณหภูมิเฉลี่ย 15-30 องศาเซลเซียส
สกุลเงิน: ดีแรห์ม (Dirham)
ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP): 221.98 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2551)
รายได้ประชาชาติต่อหัว: 39,639 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2551)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ: ร้อยละ 7.7 (ปี 2551)
อ่านรายละเอียดข้อมูลประเทศเพิ่มเติม

   
   
ทำเนียบสมาชิก F.T.I Matching